Legal Info

Matije Gupca 58
Koprivnički Bregi
48000 Koprivnica

VAT ID: HR-33795937843
Bank acc.: HR7824840081106273857
(Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb)

Naziv: NEUTRINO d.o.o. za računalne i srodne djelatnosti
Skraćeni naziv: NEUTRINO d.o.o.
OIB: 33795937843
MBS: 070104262 (Trgovački sud u Varaždinu)
Direktor: Nikola Plejić
Temeljni kapital: 23.000,00 kn, uplaćen u gotovini